(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Konkurrenca – Bashkimet dhe Fitim Pronësie

Zyra ka një eksperiencë të gjatë në çështjet e konkurrencës, pasi është marrë me Autoritetin Shqiptar të Konkurrencës që në fillimet e tij. Disa nga më të rëndësishmet, ndërmjet mjaft transaksioneve të trajtuara janë:

përfaqësimi, në bashkëpunim me një konsulencë austriake, të Procter & Gamble, Volkswagen AG, Daimler AG, Intesa San Paolo S.p.A. dhe të tjerë në një sërë bashkimesh dhe fitimesh pronësie.