(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Pasuria e paluajtshme dhe ndërtimi

Sektori i ndërtimit dhe i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka kaluar përmes një rritjeje dinamike, duke u bërë ndër sektorët më tërheqës të investimeve në treg. Zyra ofron këshillim të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, veçanërisht në procesin e ndërlikuar të fitimit ose të sigurimit ndryshe të pasurisë së paluajtshme. Zyra ofron gjithashtu këshillim dhe asistencë në marrjen e lejeve dhe liçencave të nevojshme për ndërtimin e godinave dhe objekteve të tjerë.

Shërbimet e zyrës në këtë fushë përfshijnë:

  • këshillim dhe asistencë në lidhje me fitimin e pasurive të paluajtshme;
  • këshillim dhe asistencë në marrjen e liçencave dhe lejeve të nevojshme për zhvillimin e pasurisë së paluajtshme
  • çështje rregullatore