(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com
PUBLIKIME

Artikuj, pjesëmarrje dhe konferenca:

“Privatizimi në Shqipëri” June 1991 (Konferencë e Shoqatës Ndërkombëtare të Juristëve, Pragë, botuar në Butterworths’ “Privatizimi në Europën Lindore dhe Qendrore.”
“Roli i Agjentëve të Autorizuar të Patentave,” East European Forum Newsletter, 1997 (një botim i Shoqatës Ndërkombëtare të Juristëve).
“Kushtetuta e Re dhe Fillimi i Zbatimit të Saj,” Revistë ligjore No. 1, 1999
“Licensimi i detyrueshëm në Europë: Një vështrim vend-më-vend (Albania)”, 2018, i publikuar nga Akademia e Patentave Europiane. Ky botim është i mundur online tek www.epo.org/compulsory licensing;
“Konkurrenca dhe biznesi: Problematikat në raport me konkurrencën”, referim në Konferencën “Konkurrenca dhe Biznesi” e organizuar nga Autoriteti i Konkurrencës, dhjetor 2018,
Ligji i Energjisë në Shqipëri – Kontribut i “European Energy Handbook”, një botim i Herbert Smith Freehills, 2011, 2014, 2017, 2019

Libra:

Një Komentar për Patentat dhe Markat Tregtare, 2007
Markat Tregtare – Një Komentar mbi Markat Tregtare (Pjesa I), 2014

Keni nevojë për ndihmë?