(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Dërgoni një mesazh

Na kontaktoni

Loloçi & Associates

Attorneys at Law

Loloçi & Associates
Attorneys at Law
Rruga Ibrahim Rugova
Pall. 1/1 Kati II,Tirana
Albania, Area 1001

Kontaktet Email:
office@lolocilaw.com ose
ip@lolocilaw.com për çështjet e pronësisë intelektuale
T: (+ 355) 42 250 736
F: (+ 355) 42 250 736